Riistanhoitojaostot

Naamankylän riistanhoitojaosto

Vastuuhenkilö: Pertti Alahuhta (0400 594061)

Länsi-Timosen riistanhoitojaosto

Vastuuhenkilö: Jouko Alanko (041 4694406)

Riistakolmio

Vastuuhenkilö: Antti Pietilä (0400 683 813)

Ampumajaosto

Vastuuhenkilö: Markku Rimpeläinen (050 5348811)

Kenneljaosto

Jarkko Väisänen (050 5528937)

Majatoimikunta

Pertti Alahuhta (0400 594061)


HUOM!

Osallistu riistanhoitotalkoisiin. Talkoot koskevat kaikkia seuran jäseniä, eikä ainoastaan jaostoon nimettyjä henkilöitä.


Riistamies osallistuu aktiivisesti seuran toimintaan vuoden aikana!